Henk Vink koninklijk onderscheiden

HKV-secretaris en ‘schoolmeester’ Henk Vink koninklijk onderscheiden

H.J.M. Vink (Henk) is donderdag 28 juni koninklijk onderscheiden. Hij krijgt de onderscheideing voor zijn bijzondere verdiensten binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV). Burgemeester Schelberg reikte de onderscheiding uit tijdens de receptie ter gelegenheid van de bestuurlijke fusie tussen de SKOV en de Sophia Stichting. Bij deze gelegenheid werd in de R.K. Basisschool Emmaüs ook het 40-jarig dienstjubileum van Henk Vink gevierd. Henk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het bestuur van de HKV feliciteert Henk van harte met deze Koninklijke Onderscheiding.

 

 

 

 

 

 

SKOV
Henk Vink heeft binnen de SKOV meer dan 21 jaar gefunctioneerd als directeur van de Andreasschool; hij volgde Eef van der Kooij op. Daarnaast was hij 2 jaar directeur van de Antoniusschool. Vanuit deze functie heeft hij meegedacht en -gewerkt aan de continuïteit en inrichting van de scholen. Hij heeft de functie van directeur een aantal jaren geleden beschikbaar gesteld aan een jongere collega omdat hij vond dat het onderwijs in Voorhout gediend zou zijn met nieuw elan. Henk Vink was als inspirator een groot voorbeeld voor leerkrachten, directieleden, bestuur en ouders.

Vrijwilligersactiviteiten
Naast zijn werk binnen de SKOV is hij zeer actief binnen een aantal verenigingen in Voorhout:

  • Sinds 1988 is Henk betrokken bij de voormalige St. Bartholomeusparochie. Hij was 25 jaar betrokken bij de werkgroep kindernevendienst en is lid van de werkgroep Kerstmarkt (boeken).
  • Sinds 1999 is hij vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Bokken, waar hij zich onder meer heeft ingezet voor de redactie van de nieuwsbrief en de redactionele werkzaamheden voor het carnavalsboekje verzorgt. Samen met tien anderen bezorgt Henk Vink zieken en ouderen een fruitmand.
  • Sinds 2001 is Henk Vink bestuurslid van de Postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg, waar hij tevens de samenstelling, opmaak en redactie van het clubblad verzorgt.
  • Vanaf 2003 tot 2010 was hij voorzitter van de HKV en sinds 2010 secretaris. Samen met de huidige voorzitter organiseert hij de jaarlijkse Jacobatocht.
  • Van 1973 tot 1991 is Henk Vink vrijwilliger geweest bij Voetbalvereniging Foreholte. Hij was 10 jaar bestuurslid, was verantwoordelijk voor de ledenadministratie, heeft meegewerkt aan een verdere ontplooiïng van de vereniging en was 15 jaar mede-verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van de sportdag. Disclaimer