Emiel van der Hoeven erelid HKV

Bestuurlid Emiel van der Hoeven benoemd tot erelid van de Historische Kring

Tijdens de Algemene Jaarvergadering op woensdag 14 maart 2013 is medeoprichter, oud-secretaris en bestuurslid Emiel van der Hoeven unaniem benoemd tot erelid van de HKV.

Voorzitter Frans van der Geer schetst halverwege de jaarvergadering in het Bestuurscentrum de bijzondere verdiensten die bestuurslid Van der Hoeven, die mede aan de wieg van de vereniging stond, op zijn naam heeft staan. Hij was vanaf de oprichting in 1998 tot 2010 secretaris, verzorgt de redactionele, journalistieke inhoud en de vormgeving en een deel van de distributie van het historische magazine de Dwars Op. Verder ontelbare hoeveelheid uren archiveringswerk en archiefonderzoek, de organisatie van de Jacobatochten, van de HKV-Restauratieprijs, het samenstellen van de fotoalbums, het opzetten en bijhouden van de HKV-website, de inloopavonden, interne en externe contacten, en nog veel wat niet genoemd is. Van der Geer benoemt Van der Hoeven namens het bestuur tot erelid van de HKV. Daarna verzoekt hij de formele toestemming van de leden, die unaniem instemmen met dit voorstel. Van der Hoeven ontvangt uit handen van Van der Geer een praktisch als symbolisch cadeau: een pen met inscriptie. Zijn vrouw ontving een boeket bloemen.
Van der Hoeven zegt in zijn dankwoord dat hij vereerd is het eerste erelidmaatschap van de HKV te mogen ontvangen en geeft een korte speech. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om nog iets anders onder de aandacht te brengen. De HKV ontvangt steeds meer archiefstukken, foto’s, en andere artikelen waarvoor het bestuur heel dankbaar is. De één stopt een envelop met een oude lidmaatschapskaart van de Bokken in de bus, een ander overhandigt zijn archief tijdens een inloopavond en een derde komt lang. De laatste bezorgde de HKV vijf schitterende plakboeken over 1000 jaar Voorhout in 1988. Van der Hoeven leest het bijhorende prachtige gedicht van Jan Floor voor.
Tijdens de vergadering kwam ook uitgebreid de nieuwe locatie van de HKV in Serviceflat Park Overbosch aan de orde. Momenteel worden de kamers door bestuursleden grondig opgeknapt. Dinsdag 10 april hoopt het bestuur de officiële opening te laten verrichten. Na afloop van de vergadering verzorgde Miep Smitsloo een geanimeerde lezing over de Haarlemmertrekvaart.