Plakboeken 1000 Jaar Voorhout

In 1988 vierde Voorhout groots haar 1000-jarig bestaan. Bijna dagelijks was er wel een of andere activiteit. Jan Floor, hier boven afgebeeeld als de Gebochelde in de historische optocht, verzamelde alles wat maar enigszins met dit Jubileumjaar te maken had. Zijn verzamelwoede resulteerde in 5 lijvige plakboeken met (chronologisch) knipsels, foto’s, negatieven, brieven, speldjes en wat dies meer zij. Onder begeleiding van een gedicht overhandigde hij deze aanwinst aan één van de bestuursleden. Een schitterende aanvulling op het archief van de Stichting 1000 Jaar Voorhout.