Boerderij aan de poort van Voorhout te koop

Sinds donderdag 11 november 2010 staat de uit circa 1850 stammende boerderij van de familie Oostdam te koop. De boerderij wordt getypeerd als een langgerekt gebouw met links een opkamer. Verder is er een gevarieerde gevelindeling; de raamindeling is gedeeltelijk niet origineel evenals erker en dakkapel. Het hoofdgebouw telt 9 kamers. Aan de Leidsevaartzijde staat een historisch waaggebouw (foto onder). Het complex is karakteristiek voor de agrarische geschiedenis van Voorhout.

In 1988 heeft de HKV getracht de boerderij op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen. Na een negatief advies van de gemeenteraad is dit in 2000 afgewezen. De HKV hoopt dat er zich een koper meldt die deze, voor Voorhouts historie en landschap belangrijke, boerderij in oude luister wil herstellen.