Zojuist verschenen: Dwarsdijver door Toon de Groot

Toon de Groot is geboren in Voorhout in 1926. Hij heeft altijd in Voorhout gewoond. Hij is er 33 jaar lid van de Gemeenteraad geweest, zestien jaar wethouder, twintig jaar voorzitter van de woningbouwvereniging en acht jaar voorzitter van het bejaardencentrum Agnes.

In Dwarsdrijver komt een stuk van de geschiedenis van Voorhout en de Bollenstreek tot leven. Aan de hand van aandoenlijke en soms aangrijpende belevenissen, wordt de lezer deelgenoot van het dorpsleven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toon verhaalt verder over zijn diensttijd en werkervaring in de periode van direct na de Tweede Wereldoorlog tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Daarbij is telkens de historische situatie in Nederland op de achtergrond aanwezig. Tot slot doet hij een boekje open over de gemeentepolitiek, het raadslidmaatschap en zijn periode als wethouder in Voorhout.

ISBN: 978-94-6010-048-2
In prijs verlaagd.
Nu: € 14,95. 96 pagina’s, gebonden.
Te koop bij: HoekBoek, Herenstraat, Voorhout