John Bakker Ridder in de Orde van Oranje_Nassau

HKV-bestuurslid John Bakker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

John Bakker met zijn vrouw José en hun kinderen Charlotte, Pieter en Emilie. Verder Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., burgemeester Sander Schelberg en Commissaris van de Koninigin Jan Fransen. (Foto: Peter van Mulken)


Ter gelegenheid van hun koperen jubileum ontvingen op 1 december 2009 Vicaris Generaal Dr. H.A. Verbakel en Algemeen Econoom Mr.J.C.G.M. Bakker ieder een hoge onderscheiding. Dick Verbakel ontving uit handen van de nuntius, Mgr. F. Bacqué, de benoeming tot ere-kapelaan van de paus.
John Bakker kreeg van de heer J. Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

John Bakker werd in juni 1997 benoemd als algemeen econoom. Mgr. Van Luyn: “Zij hebben in de afgelopen jaren blijk gegeven van een spirituele en solidaire inzet, die geenszins sober is gebleken. Of, om met de wapenspreuk van deze bisschop te spreken, zij dragen met alle toewijding en energie hun deel bij in de inspanning voor het Evangelie. Met u wil ik hen bij deze gelegenheid dankzeggen voor alle inzet en steun voor bisschop en bisdom Rotterdam.” John is naast econoom van het Bisdom Rotterdam lid van het Diocesaan Bestuurcollege en Rechter van de Kerkelijke Rechtbank. Tevens zet hij zich in met diverse (bestuurlijke) activiteiten zoals voor de Bartholomeuskerk (Voorhout), de Raphaëlstichting (Den Haag), de begraafplaats Laurentius (Rotterdam), de Nationale Raad voor Lithurgie (Den Bosch), de Historische Kring Voorhout, De Monumentencommssie Teylingen en de Stichting Katholiek Onderwijs in Voorhout.