125 jaar Bartholomeuskerk te boek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 14 september, aan het eind van de Pontificale Hoogmis met processie in de Bartholomeuskerk, reikte HKV-voorzitter Henk Vink het eerste exemplaar van het driedubbeldikke themanummer van de Dwars Op uit aan mgr. Adrianus van Luyn, bisschop van Rotterdam. In het jubileumboek over 125 jaar Bartholomeuskerk staan naast artikelen van de vele vrijwilligers, uitgebreide verhalen over een vergeten jubileum, de drie zegeningen, de vervallen uitbreidingen en pastoors en kosters. De huis-aan-huis verspreiding in Voorhout wordt door vrijwilligers van de Bartholomeuskerk georganiseerd. Het themanummer zal aan HKV-leden buiten Voorhout worden toegezonden. De korte toespraak van Henk Vink:

Monseigneur,
Al geruime tijd geleden besloot de Historische Kring Voorhout dat we in de Dwars Op aandacht zouden besteden aan het jubileum van de Bartholomeuskerk. De Dwars Op is ons blad dat drie keer per jaar vol staat met informatie over de geschiedenis van Voorhout. Overleg met de parochie heeft er zelfs toe geleid dat er vandaag een speciale Dwars Op verschijnt, geheel gewijd aan de Bartholomeuskerk. Dankzij veel medewerkers van de kerk en de inzet van onze hoofdredacteur, is het een zeer dikke publicatie geworden. De Historisch Kring vindt het fijn dat het mogelijk is om deze Dwars Op de komende weken huis-aan-huis in Voorhout te verspreiden. Monseigneur, ook u behoort tot de medewerkers! En daar zijn we trots op. U hebt een wapenspreuk, kunnen we in uw bijdrage lezen: Draag uw deel bij in de inspanning voor het evangelie. De HKV heeft ook een wapenspreuk: Wie zijn verleden niet ‘eert’ is zijn toekomst niet ‘weerd’. Ik denk dat beide spreuken op een goede wijze doorklinken in deze uitgave. Monseigneur, het is voor mij een grote eer om u het eerste exemplaar van deze bijzondere Dwars Op te overhandigen.