Jubileumtoonstelling in Panorama Tulipland

Vanaf 19 maart is in het Panorama Tulipland (Jacoba van Beierenweg) ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de HKV, in samenwerking met Het Boerhaavehuis, Anton Marijt, Cees van Biezen en Joop Warmenhoven een historische tentoonstelling te zien. Er zijn oude foto’s, een digitaal Ommetje Voorhout, oude ansichten en archeologische opgravingen tentoongesteld. De organisatie van de tentoonstelling is in handen van Cok van Steijn en Frans van der Geer. Ga voor een impressie naar: xxxx