Voorhouts Archief naar Leiden

Voorhouts Archief in januari 2008 naar Leiden
Dinsdag 11 december tekenden in een overvol bestuurscentrum in Voorhout de wethouders Van As (Leiden) en Hollart (Teylingen) het samenwerkingsverband betreffende het Archief van Teylingen. Medio januari zal het Voorhoutse en het Sassenheimse archief naar het Regionaal Archief Leiden aan de Boisotkade verhuizen. Sprekers waren de beide wethouders, de gemeentesecretaris, de regionaal archiefinspecteur en namens de zusterverenigingen HKV-secretaris Emiel van der Hoeven. Hij pleitte er onder meer voor de website van het RAL toch vooral regionaler te maken en niet alleen te gebruiken voor een link naar de Vriendenvereniging van het archief Jan van Hout. Linken naar de historische verenigingen waarvan het gemeente-archief is overgeheveld, zouden op een aparte pagina een plaats moeten krijgen.