Monumenteninventarisatie Voorhout

Maandag 10 december is door de Monumentencommissie Teylingen de monumenteninventarisatie overhandigd aan het gemeentebestuur Teylingen. Deze inventarisatie is samengesteld door Jos en Alexander Warmenhoven in samenwerking met de Monumentencommissie Teylingen en de HKV. Opgenomen zijn de rijksmonumenten, monumentwaardige panden, karakteristieke en waardevolle panden. Bij de aanbieding, waarbij de wethouder verhinderd was, aan het gemeentebestuur is een voordracht meegeleverd om tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen. In de voordracht is ook een voorstel ingesloten om tot een gedeeltelijk ‘beschermd dorpsgezicht’ te komen. Naast Jos Warmenhoven heeft namens de HKV John Bakkker zitting in de Commissie.