HKV-Restauratieprijs 2007 voor Theo Gozeling

Theo Gozeling ontving zaterdag 9 september uit handen van HKV-voorzitter Henk Vink de restauratieprijs 2007. De prijs bestaat uit een schildje voor aan de gevel van zijn woonhuis en de bijbehorende voormalige bollenschuur aan de Engelselaan 51 in Voorhout.
Gozeling kocht het gebouw, dat bekend staat als de schuur van de weduwe Verdegaal, in februari 2006 en restaureerde het in navolging van de vorige eigenaar Aad van Kampen. Het woonhuis betrok hij zelf en in de voormalige bollenschuur zitten tegenwoordig appartementen. Het dak werd vernieuwd en het pand werd fraai geschilderd. Ook werd de eerste steen uit 1871 weer tevoorschijn gehaald die jaren onder een laag kalk was verdwenen. Het bestuur van de HKV is unaniem van mening dat Theo Gozeling de bollenschuur een uitstekende (woon)bestemming heeft gegeven en besloot hem daarvoor de restauratieprijs 2007 uit te reiken.

De geschiedenis van het gebouw aan de Engelselaan 51 gaat veel verder terug dan 1871. Op een verpondingskaart van 1809 is bebouwing te zien aan het eind van de Engelselaan. Er is sprake van een huis, een erf en een hooiberg. Wie de eigenaar op dat moment is, is onbekend. In 1832 is perceel B-288 eigendom van de R.K. Gemeente van Sassenheim, die nog meer grond in Voorhout in bezit heeft.

Prins
In 1870 deden zij hun 31 percelen van de hand. Perceel B-288 werd verkocht aan de 60-jarige tuinder Leendert Prins, de betovergrootvader van Piet Verdegaal. Twee zoons, Cornelis (1842) en Adrianus (1848) legden de eerste steen van het nieuwe huis. Leendert Prins heeft zelf niet in het huis gewoond. Toen het klaar was, trouwde zoon Cornelis met Christina v.d. Kroft en zij namen hun intrek in het huis. In de vroegste jaren stond naast het huis een stal. Later werd dat de garage. Op 16 januari 1913 keurden burgemeester en wethouders een uitbreiding van de stal / schuur goed. Het werd uitgebreid tot een flinke bollenschuur in de richting van de Zandsloot. Boven de gevel prijkte de naam P. Verdegaal. De schuur staat later dan ook bekend als de schuur van de weduwe Verdegaal.

Naam
In 1980 kocht de schilder Aad van Kampen de schuur en de woning die leeg gekomen was van de familie Verdegaal. In de garage had hij zijn schildersbedrijf en in de bollenschuur kwamen appartementen. In 2004 overleed Aad van Kampen. Het huis en de schuur werden twee jaar later overgenomen door Theo Gozeling. De nieuwe eigenaar kondigde zaterdag bij het in ontvangst nemen van de restauratieprijs aan dat de naam P. Verdegaal opnieuw op de gevel van de voormalige bollenschuur zat terugkeren.

Alle HKV-Restauratieprijzen vanaf 2002 ->