Archief naar RAL

Archief Voorhout naar Regionaal Archief Leiden (RAL)
De gemeenteraad besluit 27 september of het archief van de gemeente Teylingen bij het RAL zal worden ondergebracht. De archieven van Warmond, Noordwijk, Rijnsburg, Zoeterwoude en Leiderdorp bevinden zich al in Leiden. Het archief van Voorhout is relatief klein. Veel aanvullende informatie is te vinden bij buurgemeenten. Ook in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden zich oude stukken. Dat betekent dat onderzoekers op minimaal drie locaties hun informatie moeten halen en dat is niet bevorderlijk voor historisch onderzoek.

Door de overheveling van de archieven naar Leiden komen ook de rechterlijke archieven en de huwelijksbijlagen over. Onderzoekers kunnen in de studiezaal van het Leidse archief zes dagen in de week terecht. Er is gekwalificeerd personeel en de bewaaromstandigheden zijn optimaal.

De HKV is een zeer sterk voorstander van de overheling van het Voorhoutse archief naar Leiden en heeft daartoe in mei 2005 het initiatief genomen. Alle bronnen nu op één locatie en toegankelijker. Mooier kan niet. Tegen het eind van 2007 zou e.e.a. gerealiseerd kunnen zijn.