Lesbrieven

De lesbrieven Voorhout – Sassenheim en Warmond zijn nu te koop voor € 4,25!

De lesbrieven basisscholen uitgereikt
Maandag 23 april kregen (vlnr) de leerlingen Larissa van Leeuwen van De Kinderburg in Sassenheim, Michael Fakkel van de Achtbaan, locatie Oosthout en Camille van der Meer van Oostergeest in Warmond uit handen burgemeester Schelberg, als ambassadeur van de HKV, de eerste lesbrieven uitgereikt. (Foto’s Rose Marie Keijzer)

F. Manders van het Rabobank Teylingenfonds schetste in het kort de ontwikkeling van de Voorhoutse lesbrief en de wens om tot één lesbrief voor heel Teylingen te komen. Hij prees het initiatief. Wethouder H. Wilbrink koppelde onder andere de straatnamen van de drie kernen aan historische namen. HKV-voorzitter H. Vink sprak over het belang van de geschiedenis voor de jeugd.

Op initiatief van de Historische Kring Voorhout (HKV) zijn lesbrieven Voorhoutse, Sassenheimse en Warmondse Geschiedenis geschreven. De lesbrieven zijn bestemd voor de groepen zeven van de bassischolen in Teylingen. In begrijpelijke taal is de geschiedenis van elk dorp in 16 pagina’s A4 samengevat en verlucht met foto’s.

Inhoudelijk wordt in elke lesbrief eerst de oudste geschiedenis behandeld. Verder de kerken en kastelen, belangrijke personen, dorpsontwikkelingen, handel, bloei en groei, kloosters en verenigingen. Naast de lesbrieven zijn door de Historische Kring Voorhout, het Historisch Genootschap Warmelda en de Stichting Oud Sassenheim vragenlijsten opgesteld. Ook is er voor elke dorp een korte samenvatting van de andere twee dorpen. Deze lesbrieven worden de basisscholen kosteloos aangeboden door het Rabobank Teylingenfonds en de drie historische verenigingen in Teylingen.

Nieuws van honderden jaren oud – het bestaat!
Je zit in een archief en opent een doos. Daar haal je een paar mappen uit, ze zitten met een oud lint dichtgebonden. Je opent de eerste map en er komt je een muffe, niet onaangename lucht tegemoet. De lucht van papier uit voorgaande eeuwen. Je slaat de papieren open, je begint te lezen en je bent in het verleden. Dàt is geschiedenis. En dan vooral als je iets vindt wat je zoekt. Of als je zelfs méér vindt dan je zoekt. Er is niet zoveel fantasie voor nodig om een tijdmachine in werking te zetten: de papieren van toen en vooral de geur helpen je op weg. Ik vind geschiedenis een verrassingstocht door de tijd.