Tussen Tol en Trekvaart.

Van de hand van Miep Smitsloo-de Graaff verscheen: Tussen Tol en Trekvaart. 350 jaar Het Water, het monument en de mensen. Hoe komt het dat het Tolhuis bij Leiden 350 jaar overeind is gebleven? Wie hebben er gewoond en gewerkt? Waarom vormde de trekschuit de enige openbaar vervoervoorziening? Hoe werd de bijna 30 kilometer lange trekvaart tussen Haarlem en Leiden in nog geen acht maanden met de hand gegraven? Wat heeft 350 jaar trekvaart voor onze regio betekend? Is het verschijnsel tol een vinding van deze tijd? Al deze vragen worden in dit boek op een verantwoorde wijze beantwoord. Een uniek document van 136 pagina’s met circa unieke 125 illustraties, veelal in kleur. Het boek heeft een liggend formaat (oblong) van 30 x 23,5 cm, een harde kaft en is gedrukt op 170 grams papier. De inhoud en de uitvoering zijn van hoge kwaliteit. De kosten bedragen € 24,95 en het boek is tegen contante betaling verkrijgbaar bij het secretariaat van de HKV. Leden van de HKV betalen slechts € 22,50. ISBN: 97890811580-1-5.