Boerderij Hooghkamer weer opgebouwd

Op woensdag 24 januari 2007 is een voorzichtig begin gemaakt met de opbouw van Boerderij Hooghkamer.

De rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft, samen met bouw- en woningtoezicht van Teylingen en een vertegenwoordiger van de eigenaren, een eerste inventarisatie gemaakt van de schade.

De bedoeling is dat de boerderij met zoveel mogelijk originele bouwmaterialen weer in de oorspronkelijke staat wordt herbouwd. Dat wordt moeilijk omdat de ruïne al jarenlang blootgesteld is aan weer en wind. Als eerste wordt de historische kelder zo snel mogelijk gestut. Daarna wordt begonnen met het opruimen van de bouwplaats en met de inventarisatie en documentatie van historische bouwmaterialen. Voor de bereikbaarheid komt vanaf de Beethovenlaan een dam te liggen. De afrastering rond het bouwwerk zal worden aangepast en hersteld.