Dwars Op 72

Verschijning eind augustus, begin september.

Dwars Op #72 zomer 2021
100 jaar Christelijke school
Burgemeester Ter Wee

Honderd jaar christelijk onderwijs in Voorhout
Op 14 april dit jaar heeft waarschijnlijk geen enkele Voorhouter er bij stil gestaan, dat op die datum een eeuw geleden in ons dorp een belangrijk besluit is genomen: de oprichting van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van het Christelijk Onderwijs. Het is het begin van honderd jaar christelijk onderwijs
in Voorhout. Er komen zowel hervormde als gereformeerde kinderen op; indie tijd een zeldzaamheid. (Arie Dwarswaard)

Schapen aan de Rijnsburgerweg
Bij de term schaapskuddes denk je al gauw aan heidevelden, het oosten van het land. Toch heeft ook Voorhout ooit om goede redenen schaapherders gekend. Herders zijn er hier nu niet meer, behalve dan de kerkelijke. (Kees den Elzen)

Bob Uhlenbeck overleefde maar net het Jappenkamp
Op zoek naar overlevenden van de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië in de periode 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 komen we terecht bij Anne Marie Uhlenbeck (1942). Zij en haar moeder Bini zijn geïnterneerd geweest in Batavia. In dit verhaal citeren we uit memoires van haar vader Bob Uhlenbeck (Eugenius Marius, Den Haag 9-8-1913 – Voorhout 27-5-2003) over zijn kamptijd. Tot twee keer toe ontsnapt hij ternauwernood aan de dood. (Monique van Buul)

Een Zeeuwse broer en zus bij St. Antonius
Omstreeks 1950 zijn er op de R.K. St. Antoniusschool aan de Ter Haar Romenystraat twee onderwijzers met de familienaam Kint, een ongewone naam in onze streek. Sommigen denken dat Piet en Wies verloofd zijn, anderen menen dat het een echtpaar is. Piet en Wies zijn echter broer en zus, afkomstig uit Ossenisse in Zeeland. (Kees den Elzen)

In memoriam Ad Deutekom
Omringd door zijn geliefden overleed opwoensdag 26 mei 2021 Ad Deutekom, HKV-lid en gastschrijver van de Dwars Op. (Monique van Buul)

Oranje Vereniging Voorhout 75 jaar Ook onderling is het altijd feest
De Voorhoutse Oranjevereniging bestaat 75 jaar. Ondanks corona heeft de OVV daar op allerlei manieren aandacht aan weten te besteden dit jaar. Zo is er een jubileumboekje verschenen, gemaakt door Monique van Buul, Joep Derksen, Kees den Elzen, Emiel van der Hoeven en Dick van der Meer. Dit verhaal is een heel korte samenvatting van dat boekje.

Vliegtuigongeval in Voorhout in 1948
Oudere lezers kunnen het zich nog herinneren: op 8 november 1948 stort een lesvliegtuig van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) in Voorhout neer op korte afstand van de spoorlijn. De Fairy Firefly T.2 is met een tweekoppige bemanning opgestegen van vliegveld Valkenburg. Als het toestel tijdens een trainingsvlucht in een spin terecht komt, lukt het niet meer om te corrigeren en stort hij neer. De beide vliegers komen om het leven. Het ongeval maakt grote indruk in Voorhout. (Kees den Elzen)

Revolutie om een straatnaambordje
Eind 2019 verzoekt de HKV de gemeente om de straatnaambordjes van de Dr. Kuyperlaan correct te spellen. Er staat namelijk Dr. Kuijperlaan op, en dat is simpelweg onjuist. “Fijn dat u ons er op wijst; dat gaan we doen’ had een antwoord kunnen zijn. Maar de reactie is alsof een revolutie dreigt. Uiteindelijk komt het allemaal goed. (Dick van der Meer)

Abraham Kuyper: een grootheid
Vele jaren heeft de Dr. Kuyperlaan straatnaambordjes gehad met daarop Dr. Kuijperlaan. Een kleinigheid, maar niettemin een onjuiste schrijfwijze van de naam van een historisch belangwekkend man. De bordjes zijn vervangen. Maar wie was die Abraham Kuyper eigenlijk? (Arie Dwarswaard)

Van Luizenmarktpolder tot Kievitspark
Op 26 augustus 1651 vragen Thymannus Sprongh, Jan Corneliszoon en Pieter Gerytszoon goedkeuring bij het hoogheemraadschap van Rijnland voor de stichting van een polder. Het betreft het gebied tussen de Teylingerlaan bij Hoog Teylingen, de Noordwijker- of Dinsdagse Watering, de Heerweg in Voorhout en de Zandsloot van de Heer van Warmond. (Kees den Elzen)

Hendrik Derk ter Wee, burgemeester 1860-1895
In de periode van 1810 tot 2006 heeft de gemeente Voorhout zestien burgemeesters gehad. Hun gemiddelde termijn is twaalf jaar. Met een dienstverband van liefst 35 jaar is Hendrik Derk ter Wee de langst dienende geweest. Hij heeft echter nooit in Voorhout gewoond, omdat hij tegelijk burgemeester van Oegstgeest was. (Kees den Elzen)

Voorhoutse hippies deel 2. Bier, cannabis en altijd muziek
Eind jaren veertig zijn ze geboren, en in de jaren zestig behoren Peter van der Werf en Nico Bakker tot de Voorhoutse hippies. Ze bivakkeren overigens vooral op het Vuurtorenplein in Noordwijk, waar ze worden gedoogd (toen dat nog niet zo heette). In deel I hebben Peter en Nico vrolijk teruggekeken naar het begin van hun hippietijd. In dit verhaal vertellen ze hoe het hun verder is vergaan. (Monique van Buul)

En verder …

  • Dwarsdrijvers
  • De Hekkensluiter en de Aschpotter