Dwars Op 71

 

Dwars Op #71 voorjaar 2021
Scouting in Voorhout
Ruziepad!

In memoriam Peter Vlasveld
Vrijdag 22 januari 2021 kregen wij het droeve nieuws dat ons oud-bestuurslid Peter Vlasveld is overleden. Peter was al enige tijd ernstig ziek. (Cok van Steijn)

Voorhoutse hippies deel 1: Vriendengroep rond De Smultent
November 2020. Ondanks de Corona-lock down spreken we op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar ‘live’ met Peter van der Werf en Nico Bakker over hun hippie-jeugd, lange haren, Puchs, Flower Power, hangen op de Nagelbrug, vredelievend zitten op de fonteinrand van het Vuurtorenplein in Noordwijk en feestjes in een Noordwijkse bunker. Een vrolijke terugblik op de jaren zestig in Voorhout. (Monique van Buul)

De grap van 1 april 1914
Op 1 april 1914 verschijnt een bijzonder artikeltje in de Leidsche Courant over een aanstaande vliegdemonstratie. De luchtvaart staat in die tijd nog in de kinderschoenen. De eerste vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig is in Nederland pas uitgevoerd op 25 juni 1909. Het is de Fransman Louis Blériot die in 1909 als eerste met een vliegtuig het Kanaal oversteekt. (Kees den Elzen)

Kenmerkend bollenerfgoed. De schuur van Westerbeek
In de schaduw van de ruïne van Teylingen staat ‘de schuur van Westerbeek’. Die houdt de gemoederen al een tijdje bezig, doordat het kenmerkende pand dreigde te worden gesloopt. De Historische Kring Voorhout heeft zich bijzonder ingespannen om dit onderdeel van onze bollencultuur te behouden. Voorgesteld is om het een functie te geven in de nieuwe opzet voor het benutten van het voormalige Slot Teylingen. (Kees den Elzen)

Honderd jaar ‘Heeren’ schutters Eeuwfeest met coronarandje II
Erwtensoep, ballotage en schieten spelen nog immer een grote rol bij de 100-jarige Schuttersvereniging St. Hubertus, zo hebben we in Dwars Op 70 gelezen. Maar er is meer voor nodig om een vereniging honderd jaar te laten bestaan. Leden met overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, creativiteit, sportiviteit, vriendschap, saamhorigheid, motivatie en gezelligheid. St. Hubertus en oud? Nee, de vereniging gaat met gepaste trots, vol vertrouwen en met uitzicht op een nieuwe locatie de toekomst tegemoet. Met vijftig leden gaat dat lukken. Door het coronavirus zijn de maandelijkse schietavonden al een tijd onmogelijk, is Koppermaandag dit jaar niet doorgegaan en zijn feestvieringen uitgesteld. Deel II beschrijft de vereniging vanaf medio 1955. (Emiel van der Hoeven)

Scouting in Voorhout II. Welpen, kabouters en Malitufa
In de vorige Dwars Op is de oprichting van de Boerhaavegroep in 1963 beschreven. In dit deel schuiven we aan bij Ton en Els Koster-Walraven aan de Willem Alexanderstraat. Beiden zijn meer dan vijftig jaar betrokken geweest bij de scouting in Voorhout. (Monique van Buul)

Riet Lestrade (1929-2012) Hart voor de gemeente
Op 30 januari 1988 interviewt Wil Goslinga voor Voorhout Radio Riet Lestrade. Riet heeft een dag eerder afscheid genomen van de gemeentelijke organisatie, nadat ze er vanaf 1948 veertig jaar gewerkt heeft. Van haar tantezegger en petekind Wim van den Berg, de toenmalige technicus van Voorhout Radio, kreeg de HKV de opname van het interview. Iemand met hart voor de gemeente, in allerlei betekenissen. (Kees den Elzen)

Kroniek Voorhout 2020
De jaarwisseling is volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden relatief ontspannen verlopen. De brandweer in Teylingen rukte uit voor twee vreugdevuren op de Rijnsburgerweg. (Joep Derksen)

Pieter de Haan (1890-1962). Onervaren predikant in woelige tijden
Pieter de Haan wordt op 6 mei 1890 geboren in de hervormde pastorie van Ophemert, in het gezin van predikant Adriaan de Haan en Hillegonda Maria Agatha Laan. Grootvader Pieter de Haan is kolenboer, loodgieter en blikbussenfabrikant. Ook is hij kerkelijk heel actief, als regent van het St. Bartholomeus Gast- en Armenweeshuis, diaken, ouderling, lid van het classicale en provinciale kerkbestuur, lid van de synode van de Nederlands Hervormde kerk in 1906 en 1907. Hij is tevens bestuurslid van het Java-Zendingscomité en van de Algemeene Nederlandsche Zondagschool vereniging. (Kees den Elzen)

De onbekende Duinweg ofwel het Oude Ruziepad
In het uiterste noorden van de gemeente Voorhout liggen een paar weinig bekende wegen. De Oude Duinweg en de Nieuwe Duinweg bestaan al lang, maar krijgen zelden aandacht. Informatie van een ouder HKV-lid is aanleiding om dat nu te veranderen. De Oude Duinweg is vandaag de dag een zijweg of landweg van de huidige Loosterweg. (Kees den Elzen)

Jacobus Kreket, nog eerdere schoolmeester’
Arend Prosman is beschreven in Dwars Op 70; hij is maar heel kort de ons oudst bekende schoolmeester van Voorhout geweest. Emiel van der Hoeven wijst er op dat Cornelis Dirkse van der Leth, Jan Kopaart en Jacobus Kreket al voor hem de Voorhoutse jeugd onderwezen hebben. Cornelis van der Leth is al in 1711 overleden. (Kees den Elzen)

En verder …

  • Dwarsdrijvers