Dwars Op 70

 

Dwars Op #70 winterr 2020
100 jaar schutters
Belevenissen van een dorpsint

Adieu Dick van der Tang
Op zaterdag 26 september overleed op de gezegende leeftijd van 95 jaar onze zo dierbare Dick van der Tang. Dick was mede oprichter van de HKV. (John Bakker)

Scouting in Voorhout bij de Boerhaavegroep
In 1963 richten Ada Wijling-Schellingerhout, haar man Bert Wijling en Aad van Geldermalsen de Scouting Boerhaavegroep op. Het is niet de eerste scoutinggroep in Voorhout, maar hij zal wel een enorm succes worden. Ada vertelt voor de Dwars Op het verhaal hoe een protestantschristelijk jongensgroepje tot een bloeiende padvindersgroep uitgroeit. (Monique van Buul)

Antoniusschool Van Gemeenteschool tot Avonturier
De Open Monumentendag van 2020 heeft als inspirerend thema Leermo(nu)menten. De Historische Kring Voorhout heeft daar op corona-verantwoorde wijze invulling aan gegeven. Kort geleden heeft het bestuur van de Sophiastichting besloten de Antoniusschool om te dopen tot De Avonturier. Dat is meer dan een naamswijziging. Goede redenen om in de geschiedenis van deze school te duiken. (Kees den Elzen)

Een schoolmeester in Voorhout
De oudst ons bekende schoolmeester van Voorhout, Arend Prosman, wordt op 10 december 1775 in Voorschoten gedoopt. Zijn vader is Harmen Prosman (1752-1823), van beroep ‘ontvanger der onbeschreven middelen’. Deze overheidsfunctie vereist dat hij de staatsgodsdienst aanhangt en dus Nederduits Gereformeerd is. Moeder Apolonia Kroesbeek (1749-1811) komt uit Wateringen. Arend Prosman is vernoemd naar zijn opa van vaders kant. (Kees den Elzen)

Honderd jaar ‘Heeren’ schutters Eeuwfeest met coronarandje I
Erwtensoep, ballotage en schieten spelen nog immer een grote rol bij de 100-jarige Schuttersvereniging St. Hubertus. Maar er is meer voor nodig om een vereniging honderd jaar te laten bestaan. Leden met overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, creativiteit, sportiviteit, vriendschap, saamhorigheid, motivatie en gezelligheid. St. Hubertus en oud? Nee. Door het corona-virus zijn de maandelijkse schietavonden dit jaar onmogelijk, loopt Koppermaandag 2021 groot gevaar, zijn feestvieringen uitgesteld, maar is er wel de Koninklijke Erepenning voor St. Hubertus. Deel I beschrijft de vereniging tot medio 1955. (Emiel van der Hoeven)

Epidemieën in Voorhout
De corona-pandemie beheerst het nieuws. Overheden nemen allerlei maatregelen, maar we wachten vooral op een afdoend vaccin. Nederland kent in de 19de en 20ste eeuw diverse besmettelijke ziekten; naast cholera, ook pokken, difteritis, mazelen en tyfus. Grote cholera-epidemieën heersen in 1832, 1848 en in 1866-1867. (Leo van Steijn)

De late komst van een drinkwaterbedrijf
Rond de overgang naar de 20ste eeuw krijgt de beschikbaarheid van veilig drinkwater steeds meer aandacht. Dat gebeurt mede onder invloed van cholera-epidemieën, zoals in het voorgaande verhaal is beschreven. Een waterleiding in huis is dan nog lang niet vanzelfsprekend. In advertenties voor woningen staan aansluitingen op het elektriciteitsnet en de waterleiding gemeld als pluspunten, en duinwater is nog weer extra bijzonder. (Kees den Elzen)

St. Bartholomeusparochie 175 jaar zelfstandig
Tijdens de Reformatie in de 16e eeuw gaat de pastoor van de toenmalige H. Bartholomeuskerk, Maarten Jansz Serrey, over naar de nieuwe leer. Serrey blijft als herder aan tot 1591, waarna Hermannus Schuijl als eerste predikant van de protestantse gemeente in Voorhout aantreedt. Die gebruikt ook het bestaande kerkgebouw. (Kees den Elzen)

Discipline, streken en les in catechismus
Van april 1950 tot augustus 1955 volgde Peter Vlasveld lager onderwijs op de R.K. Parochiale Jongensschool ‘St. Antonius’ te Voorhout. Die naam staat zo op de voorkant van Het rapport omtrent de leerling P. Vlasveld. Daar prijkt ook de handtekening van Harry Allard, hoofd der school. (Peter Vlasveld)

Belevenissen van een dorpsint
Op enig moment ontdek je dat Sint Nicolaas niet uit Spanje komt, maar uit de buurt. Toch blijven de meeste mensen de feestelijkheden beleven als toeschouwer. Maar in die mantel zit iemand zoals u. Chris Tetteroo is al vele keren de dorpsint geweest; hij trok voor het eerst in 1976 zo’n rode tabberd aan. (Chris Tetteroo)

Piet Vlasvelds ‘feestdag’
In een ‘schoenendoos’ treffen we een foto aan van een aantal Voorhouters, inmiddels allen overleden. De foto is naar schatting gemaakt in de jaren dertig.

En verder …

  • Dwarsdrijvers
  • Uit de Zusterbladen