Dwars Op 69

CoverDO69
Dwars Op 69 zomer 2020
Ted van der Maat:
Een leven lang in groente
De Voorhout 1719 is gesloopt

Ted van der Maat Een leven lang in de groente
Sinds 1938 kent Voorhout de groentezaak van Van der Maat aan de Herenstraat 59. De huidige groenteman is Ted van der Maat. Na meer dan tachtig jaar is zijn winkel een volstrekt vertrouwd onderdeel van de detailhandel in ons dorp. Maar het is helemaal niet zo logisch dat de vader van Ted, een loonwerker uit Zoeterwoude, ervoor koos een groentezaak te beginnen. En ook zoon Ted vertoont een eigenzinnige mengeling van behoudendheid en moderniteit. (Marijke Ottolini-van der Hulst)

Overleven in een kamp met een uit elkaar gerukt gezin
Nederland is tijdens WOII bezet door de Duitsers. Maar de Nederlanders in Nederlands-Indië krijgen enorme verschrikkingen te verduren van de Japanners. Een van hen is Molly Smit-Fabriek. Haar vader wordt opgepakt en overleeft zijn gevangenschap niet. Zij moet samen met haar moeder en twee jongere zusjes tweeënhalf jaar overleven in een strafkamp. Ze woont nu in Voorhout. Op 95-jarige leeftijd kan ze eindelijk haar verhaal vertellen. De herdenking van de capitulatie van Japan is elk jaar op 15 augustus. (Joep Derksen)

De Boekhorstpolder van voor de bebouwing
De gemeente Teylingen pakt de bebouwing van het gebied ten westen van de Boekenburglaan weer op. Als Hooghkamer klaar is, zal ook de randweg gereed zijn. Dan is het mooi om verder te kunnen bouwen aan de tweeduizend woningen die Teylingen de komende jaren moet realiseren. Dit project heet Nieuw Boekhorst. Het betreft het gebied tussen Boekenburglaan, Beukenrode, Spoorlaan en de Leidsevaart. Opnieuw zal een groot deel van de Boekhorstpolder worden bebouwd. Reden om in de geschiedenis van de polder te duiken. (Kees den Elzen)

Scheepsbouw aan de trekvaart
Op de kadasterkaart van de Boekhorstpolder uit 1832 staat in Voorhout de scheepmakerij van Arie de Groot aangegeven. De gebouwen en de erbij behorende woning staan min of meer op de plek van de voormalige boerderij De Knip. Die lag ter hoogte van de huidige kruising Schoonoord-Oranje Nassaulaan. Het is in die tijd logisch om schepen te bouwen en te onderhouden aan een trekvaart. Er zijn immers nog geen spoorwegen en verbrandingsmotoren. Het is dus ideaal om grotere vrachten over water te vervoeren in plaats van met paard en wagen. (Kees den Elzen)

De Voorhout 1719 is gesloopt
Op 1 maart 1997 stopt er voor het eerst weer een personentrein bij dehalte Voorhout van de Nederlandse Spoorwegen. Op de bok van de elektrische locomotief met het serienummer 1719 zit de in Voorhout geboren machinist Rik van Wieringen. (Kees den Elzen).

Schoolreisje in 1917 naar Noordwijk
Het schoolreisje van de Voorhoutse Agnesschool voor rooms-katholieke meisjes gaat in 1917 naar Noordwijk.

De IJsclub met 120 jaar de oudste sportvereniging
In het Stationskoffiehuis aan de Hoofdstraat wordt op 15 december 1899 de Voorhoutsche IJsclub (VIJC) opgericht, ‘tot het welzijn van de minvermogenden’. Daarmee is hij de oudste sportclub van Voorhout, en de op een na oudste verenging. Het is dus in de eerste plaats een sociale organisatie. Maar er zullen hardrijderijen worden gehouden als de kas dit toelaat. De Haarlemmertrekvaart en de Zandsloot zijn geschikte wateren en genieten de voorkeur. (Kees den Elzen)

Nico Koelewijn: van straattekenaar tot fijnschilder
De in Voorhout geboren Nico Koelewijn tekent in zijn jeugd de gebitumeerde He(e)renstraat vol met weelderige schetsen. Na enige omzwervingen wordt hij plateelschilder bij Keramiekfabriek Velsen in Sassenheim, die in 2002 moet sluiten. Daarna werkt hij bij De Leidsche Fles. Het vak zal hij veertig jaar uitoefenen. Ondanks dat Nico in Sassenheim is gaan wonen, heeft hij veel betekend voor het Voorhoutse verenigingsleven, met name in artistiek opzicht. (Monique van Buul)

Dominee Willem Bouman Tegenstander van kinderpreken
Willem Bouman wordt in 1831 predikant van de Hervormde Gemeente van Voorhout en De Kaag. Al na vier jaar stapt hij over naar Sassenheim, waar hij ook maar kort predikant is. Tot zijn verdriet duren zijn twee huwelijken nog korter. Ds. Bouman is conservatief: eenvoudig preken voor kinderen is hem een gruwel. (Kees den Elzen)

De buurt rond Even Buiten (III) Een belhamel gaat aan het werk
In de jaren dertig verrijst het geboortehuis van Ad Deutekom, Even Buiten, aan de Jacoba van Beierenweg. In de eerste twee afleveringen heeft hij verteld over het buurtje, de bewoners en zijn belevenissen als kind en opgroeiende jongen tot aan de oorlog. In dit laatste deel van zijn zo markante tijdsbeeld beschrijft Ad zijn wederwaardigheden als puber en adolescent. (Ad Deutekom)

HKV wil verdwenen rotondewapen terug
De gemeente Teylingen heeft enigszins achteloos afscheid genomen van het stenen wapen van Voorhout dat jarenlang de rotonde Teylingerdreef-Schoutenlaan-Engelselaan heeft gesierd. Dat is niet zomaar weer terug te draaien. Maar de Historische Kring Voorhout suggereert om het wapen bij een nieuw aan te leggen rotonde terug te laten komen.

Het oorlogsdagboek van rasoptimist Anton Berbée
De Stichting Oud Sassenheim (SOS) en de Oranjevereniging Sassenheim hebben in april 2020 de indrukwekkende geschiedenis gepubliceerd van Anton Berbée. Eerder zijn in Dwars Op 65 en 67 het gezin en stiefgezin waarin hij opgroeide beschreven. De in Voorhout geboren Anton is Engelandvaarder en heeft geprobeerd met een roeiboot Engeland te bereiken. Hij wordt betrapt en drie jaar gevangen gehouden, eerst in Scheveningen, later in het Duitse kamp Remscheid-Lüttringhausen. Anton heeft in de negentiger jaren zijn oorlogsbelevenissen en kampervaringen in een dagboek vastgelegd. Irma Ooijevaar (bewerking Kees den Elzen)

En verder …

  • Dwarsdrijvers
  • Uit de Zusterbladen