Dwars Op 67

Dwars Op 67 winter 2019
Herenstraat 122. Woning met garage, daarna slijterij
Broedersmuseum sluit voorgoed haar deuren

De slijterij van Kerkvliet
Café-restaurant-hotel Boerhaave wordt van 1937 tot 1977 uitgebaat door het echtpaar Willem en Jo Kerkvliet-Paardekooper, zoals in de vorige Dwars Op is beschreven 1. Door een wijziging in het vergunningenstelsel is de slijterij vanaf 1950 gescheiden van het café. Als Willem in 1977 met pensioen gaat en het café-restaurant overdraagt aan Henk en Tonnie Veenhof, zetten Cees en Ellen Kerkvliet-Wesseling de slijterij voort. (Monique van Buul)

Het Voorhout van Aad Vlasveld (III) Over dorpsgenoten en Duitsers
Voorhouter Aad Vlasveld (1912-2002) heeft in 1990 herinneringen aan zijn jeugd op papier gezet. Hij beschrijft hoe het toen toeging in het dorp door vooral de bewoners van de Dorpsstraat te portretteren. Via de wagen- en klompenmakers Jan en Kees van Sazen en vervolgens de dames Huijer komen we in deze derde en laatste aflevering nog een aantal markante ‘dorpsfiguren’ tegen. Maar ook de akelige oorlogservaringen komen voorbij. Al met al heeft Aad een prachtige bijdrage geleverd aan het bewaren van onze dorpshistorie. (Aad Vlasveld)

De Columbiaan, vijftig jaar jong
Zwemvereniging De Columbiaan bestaat vijftig jaar, reden om in het Kenniscentrum van de HKV een tentoonstelling aan dit jubileum te wijden. Het buitenbad Columbiabad bij de voormalige Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS), de naamgever van de vereniging, is allang verdwenen. Maar De Columbiaan is springlevend en elke dag actief. Voor dag en dauw liggen de eerste wedstrijdzwemmers al in het water, gevolgd door een reeks zwemlessen. (Kees den Elzen)

Een eeuw actief vrouwenkiesrecht
Honderd jaar geleden is het actief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In het overwegend rooms-katholieke Voorhout komt er dan een flinke groep kiezers bij, die in 1923 voor het eerst mogen stemmen. Of het de vrouwen zijn geweest die de arbeider G. Witteman met voorkeursstemmen in de raad krijgen, is (vanzelfsprekend) onbekend. (Kees den Elzen)

Het gemeentewapen van Voorhout
De Historische Kring Voorhout (HKV) gebruikt in veel vormen van communicatie een afbeelding van het wapen van de gemeente Voorhout. Dat is natuurlijk nog relevanter na de fusie in 2006 met Sassenheim en Warmond. De nieuwe gemeente Teylingen heeft immers een eigen gemeentelijk wapen toegewezen gekregen en dat lijkt helemaal niet op dat van ons eigen dorp. (Kees den Elzen).

De curieuze geschiedenis van boerderij De Bult
De laatste veeboeren van het complex De Bult aan de Jacoba van Beierenweg, de ongetrouwde broers en zus Warmerdam, vertrekken er eind jaren zestig. Het is een Rijnlandse boerderij met zomerhuis, karnmolen en varkensstal uit 1843, een voormalige politiepost met cellen uit circa 1680 en een bollenschuur uit 1930. In 1973 koopt architect Aad Paardekoper De Bult. Hij heeft grootse plannen voor restauratie, grotendeels op eigen kosten. Ondanks ferme tegenzin bij de gemeente maar met steun van Monumentenzorg verandert de bouwval in een fraai ensemble. (Kees den Elzen)

De bollenkwekers Berbée in de Bergendaalsche polder
Met zijn eerste vrouw Geertruida van Wissen (1829-1864) heeft Frans Berbée één zoon, (Witte) Piet Berbée. In Dwars Op 65 is deze dynamische en veelzijdige man beschreven, die rond 1912 met zijn gezin naar Overveen verhuist. Uit Frans’ tweede huwelijk, met Maria Scholten, zijn drie zonen geboren. Hendrik (Hein, 1866-1942), trouwt met Catharina Adriana van der Lans (1874-1963) uit Loosduinen. Zij wonen hun hele leven in Sassenheim. De derde zoon, Theodorus (Dirk, 1868-1963), trouwt met Christina Hagmeijer (1866-1937) uit Zaandam. Ook zij vestigen zich in Sassenheim. Dochter Gertrudis overlijdt in 1870 een week na haar geboorte. Het jongste kind, dochter Gertrudis Margaretha (1873-1899), trouwt in Vught met Guilliam Franciscus de Kort (1854-1924). Dit artikel gaat over Koos, de tweede zoon van Frans en Maria. (Kees den Elzen)

Dominee Klomp, Voorhouts predikant van 1929 tot 1942
Jozeph Klomp is van 1929 tot 1942 predikant van de Hervormde Gemeente in Voorhout. De familie kent een traditie als kerkelijke voorgangers. Zijn zoon Jan is een goede voetballer, maar een protestantse jongen kan niet zomaar lid worden van het rooms-katholieke Foreholte. Gelukkig verleent de pastoor hem dispensatie. (Kees den Elzen)

De buurt rond Even Buiten (I) Oorsprong, oorlog en bedrijvigheid
Voorhout telt begin vorige eeuw een paar duizend inwoners. Het seminarie Hageveld heeft een belangrijke rol. Het dorp kent geen eigen huisarts en de meeste inwoners werken in de bloembollen. Aan de Voorhouterweg, nu de Jacoba van Beierenweg, liggen de meeste bollenvelden met verspreid vooral arbeiderswoningen. In deze situatie is in de jaren 1930 het geboortehuis van Ad Deutekom, Even Buiten, gebouwd. Dit is het eerste deel van het relaas van zijn beleving in die buurt in de periode 1938-1960. (Ad Deutekom)

Het Broedermuseum en de BNS
Het broedermuseum van de BNS is zondag 15 september 2019 voor de laatste keer toegankelijk geweest voor bezoekers. Tijdens de Open Monumentendag heeft broeder Theo Blokland de deur nog een keer geopend. Veel Voorhouters hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en van zijn verhaal genoten. Een volgende stap is nu de ontmanteling van het museum, waarbij de waardevolle stukken verschillende bestemmingen krijgen. Het is tijd om de geschiedenis vast te leggen. (Kees den Elzen)

En verder …

  • Dwarsdrijvers
  • Zusterbladen