Dwars Op 61

Dwars Op #61 winter 2017 Koos en Marij Witteman-Turnhout omstreeks 1923
Pater Edmar in vliegerjack bij een Piper Cub

Nog meer popgroepen: To-Pieces en So & So
Het artikel over Marcha’s Mood in de vorige Dwars Op heeft een lawine aan reacties opgeleverd. Behalve veel enthousiasme over de beschrijving van dit stukje verleden van Voorhout is er ook nog ‘nieuws’ losgekomen: er waren nog twee Voorhoutse popbands in de jaren zestig. (Monique van Buul)

Buurman Sikkens 225 jaar oud
Hoewel de bedrijfsgebouwen van Sikkens binnen de grenzen van de voormalige gemeente Sassenheim staan, ligt de fabriek dichter bij Voorhout. Binnen de gemeente Teylingen is Sikkens sowieso Voorhouts directe buurman en de grootste werkgever. Daarnaast levert de onderneming een genereuze bijdrage aan veel maatschappelijke initiatieven in de omliggende dorpen. Een groot aantal inwoners van Voorhout heeft in de voorbije bijna 80 jaar bij de lakfabriek gewerkt. Op 1 december 2017 viert Sikkens het 225-jarig bestaan. Redenen genoeg om te graven in de historie van Sikkens, dat in 1939 de overstap maakt van Groningen naar de Bollenstreek. (Kees den Elzen)

Ben van Werkhoven. Hier is de melkboer!
Ben Snor, Ben Hur, Bueno de Mesquita en Lord Wanhoop waren zijn bijnamen. Half Voorhout weet gelijk over wie we het hebben: Ben van Werkhoven de melkboer. Hij was niet de enige melkboer in Voorhout, maar een van de vier melkventers die Voorhout onderling in wijken verdeelden. (Monique van Buul)

Bruggen: de volksmond is nu officieel
De gemeente Teylingen is begonnen met het plaatsen van namen op de bruggen in de gemeente. Dit is een vervolg op de actie van de drie historische verenigingen van Sassenheim, Voorhout en Warmond, waarbij aan alle bruggen een formele naam is toegekend. Dit is vrijwel altijd een naam die al langer in de volksmond gebruikt wordt. In enkele gevallen is er een naam bedacht. (Kees den Elzen)

De Gemeenteraad in 1817
Stemgerechtigde inwoners van Teylingen kunnen in maart volgend jaar naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Dat is dan ruim 200 jaar na de ontbinding van een eerdere gezamenlijke gemeenteraad van Sassenheim en Voorhout. (Kees den Elzen)

Jacobus Witteman Piet Gijzenlaan
Witteman is een ingeburgerde naam aan de Voorhoutse ’s-Gravendamseweg. De familie, die in de 16e eeuw in de omgeving van Rijswijk en Delft domicilie heeft en waarvan sinds 1683 de wortels in Sassenheim liggen, woont sinds 1900 in Voorhout. Jacobus Witteman (Koos I) is de stamvader van Witteman in Voorhout. Omdat de naam Koos zo vaak voorkomt in de familie, noemen we in dit verhaal de oudste Koos I, zijn zoon Koos II enzovoorts. (Kees den Elzen)

In Memoriam
Arie van der Hulst. Geboren te Voorhout 30 maart 1923 en overleden te Teylingen 8 november 2017.
‘Buitenmens, harde werker, stille genieter, alles op zijn eigen wijze, verknocht aan zijn eigen stekkie in Voorhout’ (Monique van Buul)

Een half gesprek met Rinus van der Werf
Rinus van der Werf heeft zijn hele leven in Voorhout gewoond en weet enorm veel van ons dorp. Dat wil hij graag met de lezers van Dwars Op delen. Zijn verhaal is boeiend, ook al kan het hier niet volledig worden beschreven. Na de eerste ontmoeting heeft, als gevolg van zijn overlijden, het vervolggesprek niet meer plaatsgehad. (Kees den Elzen). 

Henk Vergouwen De vliegende pater
Henk Vergouwen groeit op in Voorhout. Na zijn priesterwijding in 1956 krijgt hij de opdracht een opleiding tot vlieger te volgen om de missievliegerij in Nieuw-Guinea op te zetten. Drie jaar later begint het vliegen in Hollandia op Nieuw-Guinea. In april 1963 verongelukt de vliegende pater met zijn Cessna in het Sterrengebergte. Het levensverhaal van pater Henk Vergouwen is beschreven
door Wouter van West. Het boek is onlangs door HKV aangeschaft en is in te zien in het Kenniscentrum. Dit artikel is een samenvatting. (Wouter van West en Kees den Elzen)

Speelplaats De Knip
Sinds 24 september is De Knip nog prominenter terug in Voorhout. De buurtvereniging Dinsdagse Wetering heeft de speelplaats op de hoek Dinsdagse Wetering en Schoonoord De Knip gedoopt. Daarmee is een in de volksmond veel gebruikte naam niet alleen aanwezig als woning op Dinsdagse Wetering 11, maar nu ook als speelterrein. (Kees den Elzen)