Dwars Op 60

Dwars Op #60 zomer 2017 Het gezin van Jan en Cor Zwartjes omstreeks 1948
Marcha’s Mood 45 jaar later

Verborgen Verleden in Voorhout
Een uitzending van het NPO-programma Verborgen Verleden verrast ons met een stukje Voorhoutse historie. Het verleden van schrijver, presentator en cabaretier Arjen Lubach wordt op zaterdag 22 april onderzocht. In zijn familie gaat het gerucht dat ze afstammen van een bastaardkind van Graaf Floris V; interessant genoeg om verder te onderzoeken. De laatste generaties Lubach lijken inderdaad via een grootmoeder af te stammen van de Heren van Teylingen. Omdat zij op hun beurt bastaard-afstammelingen zijn van de Graven van Holland, kan het gerucht bevestigd worden. (Kees den Elzen)

Eduard Jan Muller Indisch oorlogsslachtoffer
Eduard Jan (Ed) Muller is een van de gevallenen door oorlogsgeweld die tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking herdacht worden. Op 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie, herdenken we speciaal de slachtoffers die in Nederlands-Indië omgekomen zijn. Ed is een geboren Voorhouter, hoewel zijn ouders van elders komen. Vader Johannes Franciscus Muller is stationschef. (Kees den Elzen)

Voorhouters in 1338
De oudste bewaarde rekeningen over Voorhout zijn van de grafelijke houtvester Simon van Benthem en uitgegeven door dr. H.J. Smit in 1929. (Kees Kuiken)

Smederij aan ‘t Soldaat
De Voorhoutse smid en wagenmaker Bernard Schulte verwerft eind 1902 een stuk grond bij Het Soldaatje. Hij vestigt er een smederij en een bijbehorend café, waar zijn klanten kunnen wachten tot datgene gedaan is waarvoor ze gekomen zijn. Het is meer dan de moeite waard om apart over café Eigenzorg te schrijven. Deze keer is de smederij aan de beurt. (Kees den Elzen)

Piet en Jans van Dijk-van der Klugt: het gezinsleven van 100 jaar geleden
Het gezin dat Piet van Dijk en Jans van der Klugt vanaf het begin van de vorige eeuw vormen, levert zo’n prachtige Voorhoutse familiegeschiedenis op. Elke gemeenschap heeft ze, maar opgetekend worden ze zelden. Het gaat over het bedrijf en de weg van Johan Speelman en het wonen in Voorhout. Maar het gaat vooral over het in sommige opzichten zo rijke leven van een eenvoudig gezin in het Voorhout van de eerste helft van de twintigste eeuw. (Kees den Elzen)

Bollenbeat: van Skunks tot Marcha’s Mood
In De serie over Voorhoutse popgroepen sluiten we af met Marcha’s Mood, de eerste beatband die Voorhout heeft gekend. Het duurt wel even voordat we ze weer gevonden hebben. Sociale media komen te pas en het lukt medeoprichter Wilbert Bots om de vijf bandleden plus de roadmanager na 45 jaar elkaar op een aangenaam weerzien te trakteren. Het is een vrolijke boel en de fijne sfeer van toen wordt direct weer gevangen. (Monique M.C. van Buul)

Is Bergamo Pergamo?
Bij het lezen van het artikel Geerlings-Bergamo komt bij Ad Deutekom de vraag op of Bergamo een verbastering is van Pergamo. Er heeft een boerderij met die naam gestaan in de Boekhorstpolder en die maakte deel uit van het landgoed Bergendael. 

Jan Peeters over de Bultenlaan en de kaping’
Hij is nu 91, Jan Peeters, Bultenlaanbewoner van het eerste uur. Hoe dat zo gekomen is, vertelt hij in een genoeglijk onderonsje in zijn markante huis. Hij bewoont dat sinds 1957; van binnen nagenoeg is het onveranderd gebleven. En oh ja, die kaping waar hij als gezagvoerder van een KLM-toestel bij betrokken is geweest. Al vindt hij dat zelf nauwelijks een gespreksonderwerp. (Monique van Buul). Update: Jan Peeters overleed 2 november 2017.

Petrus Josephus van Schie priester en weldoenerl
Pieter van Schie komt in 1848 ter wereld als boerenzoon. Hij groeit op in Voorhout en volgt daar ook de priesteropleiding. Na onder meer kapelaan te zijn geweest in het bisdom Haarlem en enkele jaren in Engeland te hebben gediend, vertrekt hij naar de Verenigde Staten. Zijn loopbaan sluit hij af in Sacramento in Californië, waar hij zich ook ontpopt als weldoener. De speurtocht voor dit verhaal lost een aantal mysteries op die het leven van Pieter van Schie altijd hebben omgeven. (Kees den Elzen)

Dokter Bots beschrijft het Voorhout van zestig jaar geleden
Op woensdag 20 januari 1965 verdedigt A.W. Bots (1914-2002), ten overstaan van een commissie uit de Senaat van de Rijksuniversiteit te Leiden, zijn proefschrift met de titel De keelontsteking in de huisartsenpraktijk.Daarmee verkrijgt Dolf Bots, die in Voorhout bekend is als ‘de jonge dokter Bots’, de graad van doctor in de geneeskunde. Zijn dissertatie is te raadplegen in het archief van het Kenniscentrum van de HKV. (Kees den Elzen)

Bollenpellen aan de Loosterweg
In de zomer van 1928 is het, zoals altijd in de zomertijd, druk bij bollenkweker Flip Boot aan de Loosterweg. De manden zijn netjes met F.B. gemerkt, zodat er geen misverstand kan bestaan over de eigenaar. (Kees den Elzen)