Dwars Op 59

Dwars Op 59 Voorjaar 2017 Kistenmakerij vóór de schuur,  aan de Voorhouterweg
Landbouwinterschool

Kroniek Voorhout 2016
Onder andere: Bakkerij Ammerlaan zet al zijn winkels in de verkoop om door te gaan als franchiseformule. Eén van de laatste gevestigde ondernemersnamen ‘verdwijnt’ uit het Voorhoutse straatbeeld.
De toekomst van de kruithuisjes aan de Rijnsburgerweg 27 houdt de gemoederen flink bezig.
De Gemeente Teylingen bestaat 10 jaar. (Jan-Pidet Does)

Warmerdammen op Bergendaal
Op de noordoostelijke hoek van ’s-Gravendamseweg en Leidsevaart, staat de voormalige boerderij en bollenbedrijf Bergendaal. Hier wonen al meer dan 100 jaar Warmerdammen. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zijn dat Warmerdammen met de bijnaam de (meel-)muis. De bijnaam is nodig om de verschillende takken van de familie Warmerdam te onderscheiden. Blotekont, Bron, Dubbeltje, Halfie en de Pap zijn enkele andere bekende bijnamen voor deze uitgebreide familie. (Kees den Elzen)

Herdenkingsmonument oorlogsslachtoffers
Bij het verschijnen van deze Dwars Op is de aanpassing van het herdenkingsmonument voor gevallenen op het Raadhuisplein naar verwachting zo goed als gereed. Het monument zal op 3 mei plechtig onthuld worden. Daarna kan op 4 mei ’s avonds de herdenkingsplechtigheid bij de nieuwe vorm van het monument plaatsvinden. Naast de vormgeving van het monument zijn er ook wijzigingen in de namen van de slachtoffers die we specifiek in Voorhout herdenken. Daarbij zijn alleen de personen die omgekomen zijn terwijl ze in Voorhout woonachtig zijn vermeld. Een uitzondering is gemaakt voor de mensen die in Indië omgekomen zijn. Voor hen geldt dat ze vermeld worden als ze in Voorhout geboren zijn. (Kees den Elzen)

Jos Warmenhoven: “Ik geniet als vorm en functie samengaan”
Jos Warmenhoven is op de laatste ledenvergadering afgetreden als bestuurslid van de HKV. Hij geldt als een BV’er, een Bekende Voorhouter. Die zich decennialang heeft ingezet voor behoud van ons cultureel erfgoed. Niet alleen in Voorhout, trouwens: “Ik ben nog meer een ‘streker’ dan een Voorhouter.” (Dick van der Meer)

Otto Anne Graaf van Bylandt, burgemeester Voorhout en Sassenheim
Voorhout en Sassenheim vormen van 1810 tot 1817 één gemeente. De eerste burgemeester na de Napoleontische tijd is Otto Anne Graaf van Bylandt. De gegoede stand gebruikt in die tijd, mede om politieke redenen, de Franse taal, en daarom is zijn titel maire. Hij treedt aan in 1810 en blijft tot 1817. Dan worden de dorpen autonoom en krijgen hun eigen burgemeester. Otto Anne is van Gelderse adel en woont sinds 1805 op de hofstede Bergendaal in de Looster in Voorhout, dat hij met zijn echtgenote tot een waar lusthof gemaakt heeft. (Kees den Elzen)

Laag Teylingen, Pukkieslaan
Vanaf de middeleeuwen loopt er een heerweg vanaf het veer over de Oude Rijn bij Valkenburg naar het noorden richting Haarlem. Zoals gebruikelijk is de weg gelegen op een zandrug en daardoor, ook in tijden waarin er een overvloed aan water is, redelijk begaanbaar. Deze middeleeuwse weg heeft tot aan Lisse de namen Elsgeesterlaan, de Schans, Verlengde Oude Herenweg, Oude Herenweg en Achterweg. Vanaf de middeleeuwen loopt er een heerweg vanaf het veer over de Oude Rijn bij Valkenburg naar het noorden richting Haarlem. Zoals gebruikelijk is de weg gelegen op een zandrug en daardoor, ook in tijden waarin er een overvloed aan water is, redelijk begaanbaar. Deze middeleeuwse weg heeft tot aan Lisse de namen Elsgeesterlaan, de Schans, Verlengde Oude Herenweg, Oude Herenweg en Achterweg. (Kees den Elzen)

The nineties: Cover Up
In het jaar 2000 richten Leon van Westerop en Pieter van Kampen van De Toog een nieuwe coverband op. In de loop der jaren groeit Cover Up uit tot een twaalfmansformatie. Leon van Westerop vertelt zijn verhaal, met aanvullingen van Paul Martens en Rens Aartsma. (Monique M.C. van Buul)

Jacco’s reis door het Rhijnlant
Het is 1598; Holland zit volop in de Tachtigjarige Oorlog. Jacco is 14 jaar en woont in Leiden. Hij gaat op weg om bloembollen te verkopen in Haarlem. Met de nodige avonturen maakt Jacco zijn reis door de streek. Hij leert kruisboogschieten, wordt overvallen in Noordwijkerhout en werkt bij het kasteel Teylingen. Dit jeugdboek, geschreven door Brit Slotboom en geïllustreerd door Ed Vellekoop, is gebaseerd op de heemkennis van de Duin- en Bollenstreek. Het is voor ieder die meer wil weten over het ontstaan van de streek, de geschiedenis van Holland en het dagelijks leven in die tijd. Er staan ook veel Voorhoutse wetenswaardigheden in. Hierbij een samenvatting van Jacco’s Voorhoutse ervaringen. (Brit Slotboom)

Het huis met de balken ‘uit de ruïne’
Medio jaren zeventig koopt Voorhouter Aug Meijssen in Lisse van Jaap Kooy een partij grote draagbalken die afkomstig zouden zijn uit slot Teylingen. Aug is de aankoop al lang vergeten, tot hij enkele jaren later een huis laat bouwen in het Kievitspark. Dankzij Puck Uljee en Ben van Egmond worden de balken toch als draagconstructie in de bouw verwerkt. Maar waar komt die partij indrukwekkende binten nu werkelijk vandaan? (Monique van Buul en Jos Warmenhoven)

200 jaar Hageveld
Op 2 mei 2017 is het precies twee eeuwen geleden dat seminarie Hageveld in Velsen de deuren opende. De opleiding voor R.K.-priesters is in 1847 naar Voorhout overgebracht. Het Aartspriesterdom Holland en Zeeland heeft twee jaar eerder de buitenplaats Schoonoord gekocht voor 36.024 gulden. De naam Hageveld is meegekomen met de eerste plaats van vestiging, de lustplaats Haegenvelt in Velsen, gekocht van de familie Elias. (Kees den Elzen)

Jan Zuilhof(f), timmerman en aannemer
Cornelis Zuilhoff verschijnt op 18 januari 1864 ‘voor de ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Leyderdorp, oud 35 jaar, van beroep koopman. Hij verklaart dat deszelfs huisvrouw Geertje van Velde binnen deze Gemeente op den zeventienden der maand Januari dezes jaars des morgens ten zeven ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jan’.  Hoewel veel van zijn familieleden die tweede f intussen hebben laten vallen, is Jan dus als Zuilhoff geboren. Jan wordt timmerman en aannemer in Voorhout en bouwt hier een groot aantal panden, waarvan er nog vele bestaan. Ook zijn rol in de gemeenschap maakt het de moeite waard zijn geschiedenis te beschrijven. (Kees den Elzen)