Dwars Op 58

Dwars Op 58 Winter 2016. Met het KMG dauwtrappen St. Bavo Noordwijkerhout.
Publiek bij het optreden van Far Out in het Parochiehuis.

Zestiger jaren muziek met coverband Far Out
In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft Voorhout drie bekende popbands gekend: Marsha’s Mood in de tweede helft van de jaren zestig, Gamut van 1979 tot 1987 en Far Out, dat zijn hoogtij tussen 1980 en 1985 viert. Wim Perquin, plaatsvervangend directeur en leraar Engels van de KTS. haalt herinneringen op aan een zeer plezierige muzikale periode. In Far Out heeft hij die meegemaakt samen met zijn collega-docenten Gerard Kuijt, Henk Hal en Paul Bakker, leerling René van der Hulst en enkele gastmuzikanten. (Monique van Buul)

Een buitenplaats minder voor Voorhout
In allerlei geschriften staat vermeld dat de buitenplaats Schravendam in Voorhout ligt. Een oorkonde uit 1743 maakt echter onomstotelijk duidelijk dat Schravendam niet tot het grondgebied van Voorhout behoort, maar tot dat van Noordwijkerhout. (Kees den Elzen)

Van Willem Wermboutsz tot Hoogkamer
In het repertorium op de grafelijke lenen in Voorhout wordt in 1385 de woning van een zekere Willem Wermboutsz vermeld, die grensde aan de latere Bouckenburch. Die woning lijkt een voorloper van de Voorhoutse boerderij Hoogkamer. Vanuit Groningen schrijft een verre nazaat van Willem Wermboutsz hierover. (Kees Kuiken)

De RK meisjesverenigingen deel II De Imca’s en de Bijtjes
In de vorige Dwars Op staat beschreven hoe de de rooms-katholieke meisjesverenigingen in Voorhout zijn heropgericht, van de Gidsen tot het Katholiek Meisjesgilde (KMG).1 Veel vertier is er nog maar een paar decennia geleden niet voor meisjes. Tot 1970 mag een meisje pas op een sportclub in het jaar dat ze twaalf wordt. Waarschijnlijk mede om die reden viert het KMG in de jaren zestig hoogtij, maar het is zeker ook te    danken aan hoofdleidster Tiny van Wieringen, die samen met Janny van Kempen en andere jonge vrouwen jarenlang de jeugdclubs geleid heeft. (Monique van Buul)

Herman Schuyl, predikant in Voorhout
In de Noordwijkerhouter van 7 juni 2015 staat een artikel van Jan Duivenvoorden (Heeremenis) dat ook Voorhout raakt. Jan beschrijft een gevelsteen aan de muur van een buitenverblijf aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout. Via onderzoekster Maria de Winkel en NoVaTo is vastgesteld dat het om de buitenplaats Houtlust gaat. Dit verblijf is in 1668 door Leidenaar Hermanus Schuyl gebouwd. Zijn wapen heeft de gevel van het pand gesierd. Omstreeks 1985 is het afgebroken. Nu staat op dezelfde plaats een nieuwe woning, waar die steen een plaats gekregen heeft. De oorspronkelijke bouwer is een prominent Leids burger, lid van de veertigraad van de stad en van juli 1648 tot juli 1655 ook burgemeester. De familie Schuyl heeft al eerder een band met Noordwijkerhout opgebouwd. Immers, de grootvader van de burgemeester is dominee Herman Schuyl. Hij is predikant in Voorhout, maar bedient ook de Gereformeerde (Hervormde) Gemeente in Noordwijkerhout. (Kees den Elzen)

De Ter Haar Romenystraat
Onze straat is heel bijzonder. Eens woonden in de straat van twee blokken van vier huizen veertig kinderen. Nu wonen er zes kinderen en zeven honden. (Agaath van Werkhoven-Van Velzen)

Geerlings-Bergamo
De naam Geerlings-Bergamo is in Voorhout, in de Bollenstreek en ver daarbuiten een begrip. De grondlegger van dit familiebedrijf is Hermanus (Manus) Geerlings. Hij is geboren op zaterdag 4 juni 1887 en is zaterdag 28 oktober 1978 in Voorhout overleden. Volgens het Centrum voor familiegeschiedenis CBG wonen er in 2007 ruim 400 personen met de naam Geerlings in de Duinen Bollenstreek. In het boek Geerlings, van Manus tot Manus zijn de vele nazaten van grootvader Johannes Hermanus Geerlings (1806-1864) uitgebreid beschreven. (Bert Hogervorst en Kees den Elzen)

Postkantoor, einde van een tijdperk
Met de sloop van de panden aan de Herenstraat komt een einde aan een stukje Voorhoutse winkelgeschiedenis. De sloop symboliseert ook de veranderingen in onze manier van communiceren die zich de laatste honderd jaar hebben voltrokken. In 1889 smeken de Voorhoutse inwoners de officiële instanties om een hulppostkantoor. Het bezorgen van brieven gebeurt op dat moment via station Piet Gijzenbrug. Die gaan dan naar het postkantoor in Noordwijk en vervolgens naar Voorhout. Voor het aanbieden wordt de omgekeerde weg gevolgd. Het kleinseminarie Hageveld, met ruim tweehonderd brieven schrijvende bewoners, en het belang van de bloembollenhandel maken een eigen hulppostkantoor noodzakelijk. (Kees den Elzen)

Arie van Schooten, Zandsloot
Hoewel Arie van Schooten al een halve eeuw geleden is overleden, is hij nog steeds een ‘bekende Voorhouter’. Hij woont een groot deel van zijn leven, zo’n 65 jaar, in een duinhuisjes aan de Zandsloot ofwel Prinsenweg. Dit is eigendom van de familie Verdegaal. De foto waarop hij in een vlet in de zandsloot voor zijn huisje staat, is vaak gepubliceerd. (Kees den Elzen)

Sportdagen vijftiger jaren
De eerste Voorhoutse sportdagen dateren van kort na de oorlog. Er waren wedstrijden in hoogspringen, ver springen, kogelstoten, bal werpen, discuswerpen en hardlopen. Piet van Dijk won zowel in 1949 als in 1950 een wisselbeker bij de aspiranten. In 1953 organiseerde de Nederlandse Katholieke Jongeren Beweging (NKJB), onder de voortreffelijke leiding van de Sassenheimer Kampman, een sportdag. Er waren wedstrijden voor de handballers van de Zwaluwen, atletiekwedstrijden en een gecostumeerde voetbalwedstrijd. (Emiel van der Hoeven)

Cor Warmerdam, suppoost
De immer met suppoostpet getooide Cor Warmerdam zorgde er met fluitsignalen en armgebaren voor, dat gemotoriseerde bezoekers van Sportpark Elstgeest hun auto ordentelijk parkeerden bij de kantine, waardoor het beschikbare asfalt efficiënt gebruikt werd. (Kees den Elzen)

En verder
– Dwarsdrijvers
– Zusterbladen
– Nieuwjaarswensen
– Bonen plukken