Dwars Op 57

Dwars Op 57 Zomer 2016 Gamut in café-restaurant Boerhaave
De aquarel van P. Sliedrecht 1958

Monumentenbeleid van Teylingen
Van allerlei kanten is de laatste tijd kritiek geuit op het gemeentelijke beleid ten aanzien van het behoud van monumenten en meer algemeen het behoud van cultureel erfgoed. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim is Hans Walenkamp zeer kritisch. André van Noort, voorzitter van Warmelda, bevestigt dit beeld in een redactioneel artikel in het Leidsch Dagblad. Ook HKV heeft op meerdere momenten en in verschillende media aangegeven dat verbetering van de gemeentelijke aanpak dringend gewenst is. Wat zijn eigenlijk de regels? (Kees den Elzen)

Eerbetoon Herenstraat
Een deel van de bebouwing aan de Herenstraat verdwijnt. Vanaf nummer 108, naast Cheers!, gaan richting spoorwegovergang een flink aantal panden tegen de vlakte. Er komen winkels met daarboven woningen voor terug. Deze beschrijving in tekst en beeld van een aantal gebouwen en hun bewoners is een saluut aan de gemiddeld honderd jaar oude panden, zodat ze in onze herinnering behouden blijven. (Jos Warmenhoven)

Muziek…voor jong en oud: Gamut 1979-1987
Het combo van het jongerenkoor Mantra van de St. Bartholomeusparochie in Voorhout vormt de basis voor de popband Gamut. Het is een toevallig in 1978 tijdens een koorweekend ontstaan gelegenheidsbandje. Maar al snel wint de groep enorm aan populariteit. Een succesverhaal, dat ook weer zo voorbij is. (Monique van Buul)

Een vroeg wapen van Voorhout
In een recente uitgave van het magazine voor familiegeschiedenis GEN staat een verhaal dat de onmiddellijke belangstelling van Voorhouters oproept. Het is een stukje geschiedenis over Maria van Duijst van Voorhout. Het wordt vergezeld van een afbeelding van een familiewapen, waarin we elementen van ons Voorhoutse dorpswapen herkennen. (Kees den Elzen)

Hein en Betje Oostdam-Ruigrok van der Werve
In februari 2016 was er veel te doen om de sloop van boerderij Oostdam. De HKV dook de geschiedenis in van de families die er gewoond hebben. Het leven van de markante “opa” Hein Oostdam is de moeite waard om hier een apart verhaal aan te wijden. (Monique van Buul en Ton Oostdam)

Familie Heerings, 200 jaar thuis in Voorhout
De familienaam Heerings komt volgens het Meertens Instituut in 2007 maar 210 keer voor in Nederland. Er zijn concentraties van deze naam in Eindhoven (33), ’s-Gravenhage (12), Assen (11), Heeze-Leende (11), Delft (11), Haarlemmermeer (5) en Teylingen (5). De naam komt historisch in veel variaties voor zoals Herinx, Herinkx en Heeringhs. Op de familiewebsite staat dat ook dat ‘de Mof(f)’ aantoonbaar tot de namen hoort waarmee dit geslacht getooid gaat. Er zijn vijf takken van de familie Heerings geïdentificeerd, waarvan die uit Brabant en Voorhout in ieder geval verwant zijn. Johannes Heerings (* 09-11-1757 Heeze, NBr) trouwt in de Den Haag met Jacoba Jansdr. Schinkel en vestigt zich in Voorhout. Hun zeven kinderen worden tussen 1787 en 1798 in Voorhout geboren en in Sassenheim gedoopt. Johannes is de eerste aanwijsbare drager van de familienaam die naar onze streek gekomen is. (Kees den Elzen)

Koningin Wilhelmina’s bezoeken aan Voorhout
De overgrootmoeder van onze koning Willem-Alexander heeft een speciale band met Voorhout. Precies een eeuw geleden heeft ze een aantal keren ons dorp meer en minder officieel bezocht. Zo komt ze in ons dorp schilderen. De ‘vier huisjes’ aan de Prinsenweg zijn bijvoorbeeld onderwerp van haar artistieke activiteiten. Hier wonen dan onder meer Arie van Schooten (1857-1949) met zijn dochters Anna, Trijn, Sjaan, Engeltje en Pietje. De straatnaam is dan nog de (Zwarte) Zandsloot en na 1890 is het gemeentelijk adres van Arie wijk II nr. 112 resp. 113. (Kees den Elzen)

Van Gidsen tot het Katholiek Meisjesgilde deel 1
Meisjesverenigingen zijn in Nederland vooral voortgekomen uit kerkelijke gemeenschappen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze jarenlang een behoorlijke populariteit genoten. In Voorhout sluit de rooms-katholieke geestelijkheid zich, wat betreft de meisjes, aan bij de Nederlandse Gidsen Beweging voor Katholieke Vrouwelijke Jeugd. Corry Bax, Cily Noordermeer en Riet Geurts halen herinneringen op aan de Voorhoutse meisjesclubs in de periode 1946-1961. (Monique van Buul)

Familie dominee Kalkman schenkt aquarel
De familie van dominee E.H. Kalkman heeft in april een aquarel en enkele etsen uit zijn nalatenschap geschonken aan de Historische Kring Voorhout. Kalkman is vanaf 1951 predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Voorhout, waar hij ds. E.J. Beker opvolgt. Hij neemt op 8 juni 1958 afscheid, na te zijn beroepen in Waddinxveen. Dominee Kalkman overlijdt op 30 december 2015 in ’s-Hertogenbosch, maar wordt begraven in Voorhout. Op de begraafplaats van de Protestantse Gemeente hebben al eerder zijn jong gestorven zoon Wouter (1954-1955) en zijn echtgenote Ida (Iet) Nieuwenhuizen (* 23-07-1926 Sprang Capelle, † 05-03-2015 ‘s-Hertogenbosch) hun laatste rustplaats gevonden. (Kees den Elzen)

Het carillon van het Bestuurscentrum
Afhankelijk van de windrichting en onze gehoorscherpte wordt onze aandacht meer of minder regelmatig getrokken door de muziek van het klokkenspel in de toren van het Bestuurscentrum, het vroegere gemeentehuis van ons dorp. In Nederland zijn gelukkig nog heel veel carillons. Ze bestaan uit enkele reeksen klokken die zo gestemd zijn dat ze een halve toon van elkaar verspringen. Voorhout heeft slechts één beiaard, maar de gemeente Teylingen telt er meer, waaronder die in de Dorpskerk en het oude gemeentehuis aan de Wilhelminalaan in Sassenheim. (Kees den Elzen)

En verder
– Dwarsdrijvers.
– Zusterbladen
– Najaarsfeesten