Leidsevaartlga

De Historische Kring Voorhout (HKV) staat voor historie en heeft oog voor cultuur.

 

 

 

 

 

 

Uit voorraad leverbaar: Mauritsstraat 31.

 

Actueel Nieuws (klik op een van onderstaande items voor meer infomatie)

Het geheugen van Voorhout .....

De HKV houdt bezig met de geschiedenis van Voorhout in al zijn geledingen. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van de Dwars Op en het tentoonstellen van foto's daar waar mogelijk. Verder:

  • Jaarlijkse uitreiking HKV-Restauratieprijs.
  • Drie maal per jaar verschijning historische blad de Dwars Op.
  • Frequente Inlopen in het Historisch Centrum.
  • Uitgave lesbrief Voorhoutse Geschiedenis voor de basisscholen.
  • Organisatie van lezingen en excursies (Jacobatocht).
  • Informatie via de website.
  • On-line toegang tot Voorhoutse bronnen.

De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historische materiaal te verzamelen en om dit op termijn tentoon te kunnen stellen. Het historische materiaal bestaat uit: foto's, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei ander zaken, zoals penningen of glazen. Geleende foto's worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- en bedrijfsarchieven en is als erfgoedinstelling het historische geheugen van Voorhout.

De HKV, opgericht in 1998, telt 870 leden.

 
Voorhoutse vlag De HKV is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan. Lees meer ...